JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

برگزاری مشاوره شغلی و مهارت آموزی دانش آموزان متوسطه دوم زکیه

به گزارش روابط عمومی مرکز ، در این برنامه ظرفیت ها ، توانمندیها ، و امکانات مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برای دانش آموزان تبین و همچنین آینده شغلی حرفه های مرکز ونیاز های بازار کارمنطقه ای برای دانش آموزان تشریح شد.

در این برنامه خانم زیرک مربی کارگاه هنرهای نمایشی مرکز توضیحات کاملی را در خصوص اهمیت آموزشهای مهارتی ، معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، معرفی مرکز آموزشی ، رشته های قابل اجرا ،  استفاده از مزایای مهارت آموزی و نحوه بهره مندی از امکانات و تسهیلات مرکز ارائه نمودند.