JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

برگزاری نمایشگاه پایان دوره مهارت آموختگان حرفه نازکدوززنانه درروستای بندان

به گزارش روابط عمومی مرکز : در این نمایشگاه که همزمان با پایان دوره حرفه نازکدوز زنانه ، برگزار گردید مهارت آموختگان روستای بندان ، توانمندیهای مهارتی خود را در محل حسینیه روستا در معرض دید روستائیان قرار دادند.
بخشدار مرکزی شهرستان نهبندان در بازدید از نمایشگاه که با حضور  رئیس شورای اسلامی و دهیار روستا برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان، کار آموزان دوره ی آموزشی را تشویق به ایجاد تعاونی در روستا نمود و خواستار برگزاری دوره های تکمیلی ویژه زنان روستا در جهت افزایش مهارت و توانایی های تخصصی آنها شدند.
 اضافه میگردد دوره آموزشی نازکدوززنانه به مدت 460 ساعت که شامل آموزشهای نظری ومهارتی میباشد در روستای بندان وبرای 24  نفر از متقاضیان برگزار گردید.