JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید دانش آموزان دبیرستان هیات امنایی فرهنگیان از مرکزآموزش فنی و حرفه ای نهبندان

به گزارش روابط عمومی مرکز : دانش آموزان متوسط اول  دبیرستان هیات امنایی فرهنگیان از مرکز آموزش فنی وحرفه ای نهبندان بازدید نمودند.


 در این بازدیدکه تعداد21 نفر از دانش آموزان به همرا دبیران شرکت داشتند با حضور در کارگاههای آموزشی مرکزاز نزدیک با نحوه ارائه خدمات آموزش مهارت آشنا شدند و مشاوره و راهنمایی کاملی در باب اهمیت آموزشهای مهارتی و نحوه شرکت در دوره های آموزشی مرکز دریافت نمودند.