JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

برگزاری نمایشگاه پایان دوره مهارت آموختگان حرفه شیرینی پزی درجه 2در روستای حسین آباد

به گزارش روابط عمومی مرکز : این نمایشگاه با هدف ایجاد اشتغال پایدار، با همکاری شورای اسلامی ، دهیاری و مشارکت مهارت آموختگان، در روستای حسین آباد برگزار گردید.


 در این نمایشگاه مهارت آموختگان ، توانمندیهای مهارتی خود را در محل پایگاه بسیج روستا در معرض دید روستائیان قرار دادند.  دهیار روستای حسین آباد ضمن تقدیر و تشکر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان،خواستار برگزاری دوره های تکمیلی ویژه زنان روستا در جهت افزایش مهارت و توانایی های تخصصی آنها شدند.