JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان از کارگاه آموزشی نازک کار چوب در روستای بیچند بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مرکز : در این بازدید رئیس مرکز از نزدیک  باکارآموزان در مورد دوره آموزشی در حال اجرا گفتگو نمود و کارآموزان نظرات خود را بیان کردند.همچنین این دوره در راستای اجرای طرح توانمند سازی روستاییان ، عشایر ، مناطق محروم و مرزی شهرستان و  با حضور  22 نفر از متقاضیان در حال برگزاریست ، مهارت آموزان ، حرفه نازک کار چوب را به مدت 320 ساعت که شامل 62 ساعت آموزش نظری، 258 ساعت آموزش عملی می باشد.
در پایان دهیار روستا ضمن تقدیر وتشکر از مجموعه  مرکز اموزش فنی وحرفه ای در اجرای دوره های مهارت آموزی خواستار ادامه فعالیت مرکز در این روستا جهت ارائه آموزشهای مهارتی دیگر حرفه ها شدند که در این زمینه قول مساعد داده شد.