JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان از کارگاه شیرینی پزی درجه 2 در روستای حسین آباد

به گزارش روابط عمومی مرکز : در این بازدید رئیس مرکز از نزدیک  با کارآموزان در مورد دوره آموزشی در حال اجرا گفتگو نمود و کارآموزان ضمن تقدیر ازمجموعه مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان درخواست خودرابرای برگزاری دوره های بیشتر دراین روستا اعلام نمودند.
همچنین این دوره با حضور 24 نفر از متقاضیان در حال اجرا می باشد و مهارت آموزان ، دوره شیرینی پز درجه 2 را به مدت 190 ساعت که شامل 45 ساعت آموزش نظری و 145 ساعت آموزش عملی می باشد فرا می گیرند.