JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

اجرای کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه برگزاری آزمونهای آنلاین ویژه مدیران اموزشگاههای ازاد شهرستان

به گزارش روابط عمومی مرکز : در این کارگاه آموزشی یک روزه که با حضور مدیران آموزشگاههای آزاد و در محل سالن ازمون آنلاین مرکز برگزار شد: کفاشی ، کارشناس آزمون مرکز در ابتدا به بررسی  عملکرد آزمون آموزشگاههای آزاد در هفت ماهه اول 97 پرداخت .
وی همچنین در ادامه اقدامات انجام شده جهت آماده سازی فضای آزمون،چگونگی نحوه طراحی سوال وآموزش نحوه برگزاری آزمون های آنلاین در سایت سنجش مرکزآموزش فنی و حرفه ای وتقویم آزمون کتبی و عملی آنلاین،را برای مدیران آموزشگاههای آزاد شهرستان تشریح نمود و درپایان به سوالات مدیران در حوزه آزمون پاسخ داد.