JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

برگزاری نمایشگاه پایان دوره مهارت آموختگان حرفه شیرینی پز درجه 2 در روستای اسد آباد

به گزارش روابط عمومی مرکز : رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان  هدف از برگزاری این گونه نمایشگاهها را در سطح روستاها معرفی توانمندیهای مهارت آموختگان دوره های فنی وحرفه ای ، وهمچنین کیفیت خدمات آموزشهای مهارتی و توانایی مربیان سازمان عنوان نمود.

 مالدار تنها ، با تقدیر وتشکر از شورای اسلامی ، دهیاری و عموم مردم روستای اسد آباد که با مشارکت و همکاری خود زمینه برگزاری این کارگاه آموزشی را مهیا ساخته اند بر آمادگی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان بر اجرای دوره های مهارت تکمیلی و همچنین مناسب با نیاز بازار کار منطقه تاکید نمود.