JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

در راستای اجرای طرح ملی بازدید دانش آموزی : حضور دانش آموزان متوسط نمونه امام حسین در مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان

به گزارش روابط عمومی مرکز : در نهمین  روز از اجرای برنامه هماهنگ بازدید دانش آموزان متوسطه استعدادهای درخشان شهید بهشتی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای دو منظوره شهرستان نهبندان بازدید نمودند.

در این بازدیدکه تعداد 24نفر از دانش آموزان به همراه دبیران شرکت داشتند با حضور در کارگاههای آموزشی مرکزاز نزدیک با نحوه ارائه خدمات آموزش مهارت آشنا شدند و مشاوره و راهنمایی کاملی در باب اهمیت آموزشهای مهارتی و نحوه شرکت در دوره های آموزشی مرکز دریافت نمودند.

در این بازدید دانش آموزان با حضور در کارگاه برق ، آموزش های  کوتاه مدت و کپسولی مربوط به حرفه ی تعمیر کار لوازم خانگی برقی و حرارتی درجه2  را  فرا گرفتند.