JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان از کارگاه سازنده گل های رویایی و کریستالی منطقه عشایری چاهشند

به گزارش روابط عمومی مرکز : در این بازدید که به همراه رئیس اداره امور عشایر شهرستان صورت گرفت رئیس مرکز از نزدیک با کار آموزان در مورد دوره آموزشی در حال اجرا گفتگو نمود و کار آموزان نیز نظرات خود را بیان نمودند
اضافه می گردد این دوره در راستای اجرای طرح توانمند سازی روستاییان ، عشایر ، مناطق محروم و مرزی با همکاری اداره امور عشایر شهرستان  در حال برگزاریست.