JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

شرکت رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان در کار گروه ارتقاء سطح سواد ، دانش و مهارت عشایر شهرستان

به گزارش روابط عمومی مرکز : اولین جلسه کارگروه ارتقاء سواد ، دانش و مهارت عشایر شهرستان نهبندان با حضور مهندس صادقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و اعضاء شرکت کننده درجلسه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید.
این جلسه پیرامون برگزاری دوره های آموزشی مهارتی توسط فنی و حرفه ای ، آموزش بهره برداران عشایر توسط مدیریت جهاد کشاورزی و پوشش کامل افراد لازم التعلیم و شتاب بخشی به سواد آموزی بزرگسالان در حوزه عشایر توسط مدیریت آموزش و پرورش برگزار و کمیته های تخصصی آن نیز تشکیل گردید.
هدف از اجرای این طرح ها ارتقاء شاخص های برخورداری ، گسترش عدالت اجتماعی ، توانمند سازی مهارتی و ... جامعه عشایر می باشد . در پایان رئیس مرکز گزارشی از عملکرد آموزشی مرکز در حوزه آموزش عشایری ارائه دادند.