JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

برگزاری کارگاه آموزشی تعاون روستا در روستای سیدال

به گزارش روابط عمومی مرکز : در این کارگاه آموزشی که در روستای سیدال از توابع بخش مرکزی برگزار شد : کارشناسانی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای ، بسیج سازندگی و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ، به تعیین طرح تعاون روستا پرداختند.


کارشناس مرکز آموزش فنی و حرفه ای در این کارگاه با اشاره به ظرفیتهای مرکز ، بر اهمیت توانمند سازی مهارتی اعضای تعاونی های روستایی خصوصا زنان روستا تاکید نمود.


کفاشی مهارت فنی اعضای تعاونی روستاها را زمینه تولید بیشتر ، کیفیت بهتر محصولات ، و عاملی تاثیر گزار در موفقیت بازار کسب و کار معرفی نمود.