JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید رئیس اداره زندانها واقدامات تامینی وتربیتی شهرستان از مرکز آموزش فنی وحرفه ای نهبندان

به گزارش روابط عمومی مرکز : رئیس اداره زندانها واقدامات تامینی وتربیتی شهرستان از مرکز آموزش فنی وحرفه ای نهبندان بازدید نمود.


در این بازدید که در راستای تفاهم نامه منعقد شده فی ما بین انجام شد رئیس اداره زندان شهرستان از کارگاههای مختلف آموزشی مرکز در بخش برادران وخواهران بازدید نمود.
رئیسی در این بازدید امکانات و تجهیزات آموزشی مرکز نهبندان را بسیار ارزشمند خواند و بر ضرورت هدایت جامعه هدف تحت پوشش اداره زندان شهرستان به سمت استفاده  از امکانات و خدمات اموزشی مرکز نهبندان تاکید نمود.
رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای نهبندان نیز با تاکید بر اینکه کلیه خدمات آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای نهبندان به صورت رایگان برای زندانیان وخانواده های آنان قابل ارائه می باشد تاکید نمود که مرکز نهبندان قابلیت راه اندازی کارگاه های آموزشی در رشته های صنایع خودرو، جوش ، برق ولوازم خانگی را بصورت جوار زندان دارا می باشد.
مالدارتنها ، استفاده از ظرفیتهای مرکز و مهارت آموزی را فرصت مناسبی برای ارزش بخشیدن به شان ومنزلت جامعه تحت پوشش اداره زندان شهرستان دانست وبرضرورت فراهم ساختن زمینه برای استفاده حداکثری از امکانات مرکز آموزش فنی وحرفه ای نهبندان تاکید نمود.