JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

برگزاری آزمون هماهنگ مرحله پنجم در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی مرکز : پنجمین مرحله آزمون های هماهنگ در مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان برگزار گردید.
در این مرحله که به صورت هماهنگ کشوری در روز جمعه 1396/07/28 برگزار گردید. در مجموع217 نفر در رشته های مختلف به رقابت پرداختند. لازم به ذکر است که آزمون شوندگان در صورت کسب حداقل نمره کتبی و قبولی در آزمون عملی موفق به دریافت گواهینامه الکترونیک مهارت خواهند شد.

کارگاه آموزشی اطفاء حریق در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مرکز:  در این کارگاه که  با هدف آشنایی پرسنل به ویژه کار آموزان  بانحوه اطفاء حریق اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی عملی برگزار گردید ، کارشناسان سازمان آتش نشانی به صورت تئوری و عملی روشهای مقابله با انواع آتش سوزی را به شرکت کنندگان در کارگاه آموزش دادند.
در  این کارگاه که با استقبال خوب کارآموزان و مربیان همراه بود ، مباحثی از قبیل :  انواع آتش سوزی، شیوه های اطفاء حریق، آشنایی با انواع کپسولهای آتش نشانی، نحوه استفاده از آنها، استانداردهای نصب و نگهداری کپسولها، پیشگیری از بروز حوادث و سوانح و ارتقاء مهارت های امدادی در هنگام بروز حادثه ارائه گردید.

اجرای دوره آموزشی تعمیرکار اتومبیلهای بنزینی درجه 2 در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی مرکز : دوره ی آموزشی مهارت تعمیرکار اتومبیلهای بنزینی درجه 2 در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان درحال برگزاریست.
در این دوره 23 نفر از متقاضیان ، حرفه تعمیر خودروهای بنزینی درجه 2 را به مدت 720 ساعت که شامل  189 ساعت آموزش نظری و 531 ساعت آموزش عملی می باشد ، فرا می گیرند.
مهارت آموزان پس از شرکت در آزمون پایان دوره و قبولی موفق به دریافت گواهینامه الکترونیک مهارت خواهند شد.

 

بازدید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان از کارگاه سازنده نمدی دست دوز در روستای اسد آباد

به گزارش روابط عمومی مرکز : در این بازدید رئیس مرکز از نزدیک  باکارآموزان در مورد دوره آموزشی در حال اجرا گفتگو نمود و کارآموزان نظرات خود را بیان نمودند.
این دوره در راستای تحقق برنامه ها اقتصاد مقاومتی وهمچنین اجرای طرح توانمند سازی روستاییان ، عشایر ، مناطق محروم و مرزی شهرستان اجرا میگردد.
اضافه میگردد در  این دوره  که 24 نفر از متقاضیان مهارت آموزی  حضور دارند مهارت آموزان ، حرفه سازنده تولیدات نمدی دست دوز را به مدت 186 ساعت که شامل 44 ساعت آموزش نظری و142  ساعت آموزش عملی می باشد را فرا خواهند گرفت . 

                                          

بازدید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان از کارگاه مشبک کار چوب در روستای گوند

به گزارش روابط عمومی مرکز : در این بازدید رئیس مرکز از نزدیک  باکارآموزان در مورد دوره آموزشی در حال اجرا گفتگو نمود و کارآموزان نظرات خود را بیان نمودند.

همچنین این دوره در راستای اجرای طرح توانمند سازی روستاییان ، عشایر ، مناطق محروم و مرزی شهرستان و  با
حضور 19 نفر از متقاضیان در حال برگزاریست ، مهارت آموزان ، حرفه مشبک کار چوب  را به مدت 270ساعت که شامل 50 ساعت آموزش نظری، 190 ساعت آموزش عملی و 30ساعت پروژه می باشد .