JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

کیمیا

mehrab

نام آموزشگاه:                          محراب
رشته :                                    فناوری اطلاعات
مدیر آموزشگاه:                     وحیده ابراهیمی
حرفه های آموزشی:
1-   کاربر icdl
2-   کاربر رایانه

3- کاربر نرم افزار اداری

4- کاربر گرافیک رایانه ای corel draw  - photo shop
گواهینامه اعتبارسنجی :                                ندارد
رتبه اعتبارسنجی:                                           -
آدرس آموزشگاه:                                           بلوار مععلم - نبش مصلی امام علی (ع)
تلفن آموزشگاه :                                          09157209116