JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

چهل تیکه

ام آموزشگاه:                                           چهل تیکه
رشته :                                                     طراحی دوخت
مدیر آموزشگاه:                                        خانم وجیهه صفاتی
حرفه های آموزشی:
1-    نازکدوز زنانه
گواهینامه اعتبارسنجی :                              دارد
رتبه اعتبارسنجی:   3  
آدرس آموزشگاه:                                      تقاطع خیابان شهید هاشم پور و خیابان شهداء
تلفن آموزشگاه :                                        32626215   

سایت های مرتبط

نظرسنجی

آموزش مهارت های فنی و حرفه ای تا چه حد برای اشتغالزایی جوانان موثر می باشد؟

زیاد - 54.5%
متوسط - 4.5%
کم - 40.9%

كل آرا: 22
اين نظرسنجي به پايان رسيده است on: 04 مارس 2019 - 00:00